wiooopen source

Regulacje prawne

Ruch wolnego i otwartego oprogramowania jako przedsięwzięcie zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki przygotowane zostało do funkcjonowania w tamtejszym systemie prawnym. Rozprzestrzenianie się idei na inne kontynenty łączy się zatem z wieloma…

wiooopen source

Licencje WiOO

Zgodnie z charakterystyką środowiska wolnego i otwartego oprogramowania, licencje służące ochronie programów komputerowych dzielimy na dwie podstawowe kategorie: licencje wolne, kompatybilne z założeniami Fundacji Wolnego Oprogramowania oraz licencje…

wiooopen source

Licencjonowanie oprogramowania

Licencja jest to rodzaj urzędowego upoważnienia, dokument lub umowa, umożliwiająca wykorzystanie utworu w wyznaczonych przez nią ramach. Pojęcie licencji w polskim ustawodawstwie nie jest dokładnie określone. Ponieważ większość umów jest umowami…

wiooopen source

Historia WiOO

Początków ruchu wolnego i otwartego oprogramowania należy doszukiwać się w latach 80-tych XX wieku, jednak sama idea otwartych źródeł oraz nieskrępowanej wymiany wiedzy pojawiła się znacznie wcześniej. Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii ruchu…

wiooopen source

Czym jest WiOO?

Oprogramowanie komputerowe (ang. software) to całość programów przeznaczonych dla komputera, służących realizacji założonego celu. Termin stosuje się najczęściej jako określenie zbioru programów lub rozbudowanych systemów teleinformatycznych…